Úradná tabuľa ÚJD SR

3115-2022

č. konania: 3115-2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 30.08.2022

dátum aktualizácie: 26.09.2022

Prílohy:

3115-2022_SpravneKonanie_3115-2022_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 3115-2022 r.00 .pdf
3115-2022_SE_2022_029553 UJD 26.08.2022.pdf

Aktualizácia: 26.09.2022