Úradná tabuľa ÚJD SR

3115-2022

č. konania: 3115-2022

č. rozhodnutia: 252/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 30.08.2022

dátum ukončenia konania: 03.11.2022

dátum aktualizácie: 04.11.2022

Prílohy:

3115-2022_SpravneKonanie_3115-2022_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 3115-2022 r.03 .pdf
3115-2022_SE_2022_029553 UJD 26.08.2022.pdf
3115-2022_Rozhodnutie_252_2022_Rozhodnutie_252_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023