Úradná tabuľa ÚJD SR

3114-2023

č. konania: 3114-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 23.08.2023

dátum aktualizácie: 23.08.2023

Prílohy:

3114-2023_SpravneKonanie_3114-2023_Zv. inf. - Spis č. 3114-2023_rev. 00 z 23.8.2023.pdf
3114-2023_SE_00082_010460_2023 UJD 22.08.2023_anomymizov.pdf

Aktualizácia: 23.08.2023