Úradná tabuľa ÚJD SR

3114-2022

č. konania: 3114-2022

č. rozhodnutia: 251/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 30.08.2022

dátum ukončenia konania: 24.09.2022

dátum aktualizácie: 26.09.2022

Prílohy:

3114-2022_SpravneKonanie_3114-2022_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 3114-2022 r.02 .pdf
3114-2022_SE_2022_029552 UJD 26.08.2022.pdf
3114-2022_Rozhodnutie_251_2022_Rozhodnutie_251_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023