Úradná tabuľa ÚJD SR

3110-2023

č. konania: 3110-2023

č. rozhodnutia: 347/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 22.08.2023

dátum ukončenia konania: 06.12.2023

dátum aktualizácie: 06.12.2023

Prílohy:

3110-2023_SpravneKonanie_3110-2023_Formulár o zverejnení SpK_ver11jan2022 rev. 04 z 6.12.2023 - UJD SR 3110-2023.pdf
3110-2023_žiadosť_SE_01378_010419_2023.pdf
3110-2023_Rozhodnutie_347_2023_R347_2023.pdf

Aktualizácia: 06.12.2023