Úradná tabuľa ÚJD SR

3110-2023

č. konania: 3110-2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 22.08.2023

dátum aktualizácie: 19.09.2023

Prílohy:

3110-2023_SpravneKonanie_3110-2023_Formulár o zverejnení SpK_ver11jan2022 rev. 01 z 19.9.2023 - UJD SR 3110-2023.pdf
3110-2023_R_293_2023_.pdf
3110-2023_žiadosť_SE_01378_010419_2023.pdf

Aktualizácia: 19.09.2023