Úradná tabuľa ÚJD SR

3093-2023

č. konania: 3093-2023

č. rozhodnutia: 377/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 21.08.2023

dátum ukončenia konania: 06.12.2023

dátum aktualizácie: 03.01.2024

Prílohy:

3093-2023_SpravneKonanie_3093-2023_Formulár o zverejnení SpK_ver11jan2022_UJD SR 3093-2023_Zverejnenie SpK_rev.03.pdf
3093-2023_SE_00082_010345_2023_UJD_18.08.2023_anonymizovana.pdf
3093-2023_Rozhodnutie_377_2023_Rozhodnutie_377_2023.pdf

Aktualizácia: 03.01.2024