Úradná tabuľa ÚJD SR

3093-2023

č. konania: 3093-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 21.08.2023

dátum aktualizácie: 05.09.2023

Prílohy:

3093-2023_SpravneKonanie_3093-2023_Formulár o zverejnení SpK_ver11jan2022_UJD SR 3093-2023_Zverejnenie SpK_rev.00.pdf
3093-2023_SE_00082_010345_2023_UJD_18.08.2023_anonymizovana.pdf

Aktualizácia: 05.09.2023