Úradná tabuľa ÚJD SR

3090-2023

č. konania: 3090-2023

č. rozhodnutia: 298/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 17.08.2023

dátum aktualizácie: 25.09.2023

Prílohy:

3090-2023_SpravneKonanie_3090-2023_SPK 3090-2023 formulár 02.pdf
3090-2023_SPK 3090-203 Žiadosť AN.pdf
3090-2023_Rozhodnutie_298_2023_Rozhodnutie_298_2023.pdf

Aktualizácia: 25.09.2023