Úradná tabuľa ÚJD SR

3089-2023

č. konania: 3089-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 18.08.2023

dátum aktualizácie: 22.08.2023

Prílohy:

3089-2023_SpravneKonanie_3089-2023_86886109.pdf
3089-2023_Anonymizovaná žiadosť.pdf

Aktualizácia: 23.08.2023