Úradná tabuľa ÚJD SR

3089-2023

č. konania: 3089-2023

č. rozhodnutia: 329/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 18.08.2023

dátum ukončenia konania: 26.10.2023

dátum aktualizácie: 31.10.2023

Prílohy:

3089-2023_SpravneKonanie_3089-2023_90407916.pdf
3089-2023_UradnyList_8171_2023_NávrhR.pdf
3089-2023_R_xxx_2023_Návrh Rozhodnutia.pdf
3089-2023_97491913.pdf
3089-2023_Anonymizovaná žiadosť.pdf
3089-2023_Rozhodnutie_329_2023_Rozhodnutie_329_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023