Úradná tabuľa ÚJD SR

3067-2023

č. konania: 3067-2023

č. rozhodnutia: 288/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 17.08.2023

dátum ukončenia konania: 30.09.2023

dátum aktualizácie: 02.10.2023

Prílohy:

3067-2023_SpravneKonanie_3067-2023_SPK 3067-2023 formulár 03.pdf
3067-2023_SPK 3067-2023 žiadosť AN.pdf
3067-2023_Rozhodnutie_288_2023_Rozhodnutie_288_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023