Úradná tabuľa ÚJD SR

3048-2022

č. konania: 3048-2022

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 18.08.2022

dátum aktualizácie: 23.09.2022

Prílohy:

3048-2022_SpravneKonanie_3048-2022_FoZ SpK_00_3048_2022_VUJE.pdf
3048-2022_Žiadosť_VUJE_3048.pdf

Aktualizácia: 23.09.2022