Úradná tabuľa ÚJD SR

3048-2022

č. konania: 3048-2022

č. rozhodnutia: 303/2022

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 18.08.2022

dátum ukončenia konania: 07.12.2022

dátum aktualizácie: 14.12.2022

Prílohy:

3048-2022_SpravneKonanie_3048-2022_FoZ SpK_01_3048_2022_VUJE.pdf
3048-2022_Žiadosť_VUJE_3048.pdf
3048-2022_Rozhodnutie_303_2022_Rozhodnutie_8725_303_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023