Úradná tabuľa ÚJD SR

3043-2024

č. konania: 3043-2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 10.07.2024

dátum aktualizácie: 11.07.2024

Prílohy:

3043-2024_SpravneKonanie_3043-2024_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 3043-2024 rev 00.pdf
3043-2024_6254_2024_upovedomenie o začatí SpK.pdf
3043-2024_SE_00001_00_2024-anonymizovaná.pdf

Aktualizácia: 11.07.2024