Úradná tabuľa ÚJD SR

3038-2022

č. konania: 3038-2022

č. rozhodnutia: 284/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 19.08.2022

dátum ukončenia konania: 10.11.2022

dátum aktualizácie: 21.11.2022

Prílohy:

3038-2022_SpravneKonanie_3038-2022_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 3038-2022 rev 03.pdf
3038-2022_RXXX_2022_návrh.pdf
3038-2022_UradnyList_7751_2022.pdf
3038-2022_SE_2022_028851-anonymizovaná.pdf
3038-2022_Rozhodnutie_284_2022_Rozhodnutie_284_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023