Úradná tabuľa ÚJD SR

3038-2022

č. konania: 3038-2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 19.08.2022

dátum aktualizácie: 07.09.2022

Prílohy:

3038-2022_SpravneKonanie_3038-2022_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 3038-2022 rev 00.pdf
3038-2022_SE_2022_028851-anonymizovaná.pdf

Aktualizácia: 07.09.2022