Úradná tabuľa ÚJD SR

3036-2023

č. konania: 3036-2023

č. rozhodnutia: 278/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 15.08.2023

dátum ukončenia konania: 15.09.2023

dátum aktualizácie: 18.09.2023

Prílohy:

3036-2023_SpravneKonanie_3036-2023_Zverejnenie ukončenia SpK 3036_2023rev03.pdf
3036-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_00082_010102_2023 UJD 14.08.2023.pdf
3036-2023_Rozhodnutie_278_2023_Rozhodnutie_278_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023