Úradná tabuľa ÚJD SR

3035-2023

č. konania: 3035-2023

č. rozhodnutia: 270/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 15.08.2023

dátum ukončenia konania: 09.09.2023

dátum aktualizácie: 11.09.2023

Prílohy:

3035-2023_SpravneKonanie_3035-2023_Zverejnenie ukončenia SpK 3035_2023rev03.pdf
3035-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_00082_010135_2023 UJD 14.08.2023.pdf
3035-2023_Rozhodnutie_270_2023_Rozhodnutie_270_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023