Úradná tabuľa ÚJD SR

3034-2023

č. konania: 3034-2023

č. rozhodnutia: 282/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 15.08.2023

dátum aktualizácie: 08.09.2023

Prílohy:

3034-2023_SpravneKonanie_3034-2023_(5.4) Formulár o zverejnení SpK 3034.pdf
3034-2023_(3.1) Návrh rozhodnutia SpK 3034.pdf
3034-2023_(0.2) Anonym SE_00082_010157_2023.pdf
3034-2023_Rozhodnutie_282_2023_Rozhodnutie_282_2023.pdf

Aktualizácia: 08.09.2023