Úradná tabuľa ÚJD SR

3032-2024

č. konania: 3032-2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 08.07.2024

dátum aktualizácie: 10.07.2024

Prílohy:

3032-2024_SpravneKonanie_3032-2024_Formulár o zverejnení SpK_ver00_Júl2024.pdf
3032-2024_AN_SE_00001_008941_2024_UJD_03.07.2024.pdf

Aktualizácia: 10.07.2024