Úradná tabuľa ÚJD SR

3018-2022

č. konania: 3018-2022

č. rozhodnutia: 236/2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 17.08.2022

dátum ukončenia konania: 22.09.2022

dátum aktualizácie: 03.01.2024

Prílohy:

3018-2022_SpravneKonanie_3018-2022_3018_2022_ zverejnenie SpK JAVYS akt. 03.pdf
3018-2022_6232_2022 Upovedomenie o návrhu R JAVYS.pdf
3018-2022_List na JAVYS o zacati SpK.pdf
3018-2022_Rozhodnutie_236_2022_Rozhodnutie č. 236_2022 JAVYS SpK 3018-2022 zaznam 6234_2022.pdf

Aktualizácia: 03.01.2024