Úradná tabuľa ÚJD SR

3014-2023

č. konania: 3014-2023

č. rozhodnutia: 325/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 11.08.2023

dátum ukončenia konania: 10.11.2023

dátum aktualizácie: 13.11.2023

Prílohy:

3014-2023_SpravneKonanie_3014-2023_Formulár o zverejnení SpK_ver11jan2022 rev. 03 z 13.11.2023 - UJD SR 3014-2023.pdf
3014-2023_žiadosť č. 2023_05785_3230.pdf
3014-2023_Záverečné stanovisko MŽP SR.pdf
3014-2023_Rozhodnutie_325_2023_R_325_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023