Úradná tabuľa ÚJD SR

3013-2022

č. konania: 3013-2022

č. rozhodnutia: 276/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 15.08.2022

dátum ukončenia konania: 01.11.2022

dátum aktualizácie: 24.11.2022

Prílohy:

3013-2022_SpravneKonanie_3013-2022_Formulár o zverejneníSpk_v01Nov.pdf
3013-2022_83725663.pdf
3013-2022_Rozhodnutie_276_2022_Rozhodnutie_276_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023