Úradná tabuľa ÚJD SR

3009-2022

č. konania: 3009-2022

č. rozhodnutia: 235/2022

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 17.08.2022

dátum ukončenia konania: 22.09.2022

dátum aktualizácie: 03.01.2024

Prílohy:

3009-2022_SpravneKonanie_3009-2022_3009_2022_ zverejnenie SpK pre SE akt. 03.pdf
3009-2022_6222_2022 Upovedomenie o návrhu R pre SE.pdf
3009-2022_List na SE o zacati SpK.pdf
3009-2022_Rozhodnutie_235_2022_Rozhodnutie č. 235_2022 SE SpK 3009-2022 zaznam 6224_2022.pdf

Aktualizácia: 03.01.2024