Úradná tabuľa ÚJD SR

3003-2024

č. konania: 3003-2024

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 04.07.2024

dátum aktualizácie: 10.07.2024

Prílohy:

3003-2024_SpravneKonanie_3003-2024_Zverejňovanie informácií o SpK_3003-2024 akt.00.pdf
3003-2024_Anonymizovaná žiadosť k SpK 3003-2024.pdf

Aktualizácia: 10.07.2024