Úradná tabuľa ÚJD SR

3000-2023

č. konania: 3000-2023

č. rozhodnutia: 255/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 09.08.2023

dátum ukončenia konania: 10.08.2023

dátum aktualizácie: 25.09.2023

Prílohy:

3000-2023_SpravneKonanie_3000-2023_Spk ÚJD SR 3000-2023_rev.00.pdf
3000-2023_ziadost.pdf
3000-2023_Rozhodnutie_255_2023_R255_2023_MeMi.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023