Úradná tabuľa ÚJD SR

30-2024

č. konania: 30-2024

č. rozhodnutia: 236/2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 02.01.2024

dátum ukončenia konania: 20.06.2024

dátum aktualizácie: 18.07.2024

Prílohy:

30-2024_SpravneKonanie_30-2024_Formulár SpK_30_2024_rev 04.pdf
30-2024_UJD SR 30-2024 ziadost o vydanie rozhodnutia EBO V2.pdf
30-2024_Rozhodnutie_236_2024_R 236_2024 UJD SR 30-2024 pravoplatne.pdf

Aktualizácia: 18.07.2024