Úradná tabuľa ÚJD SR

3-2022

č. konania: 3-2022

č. rozhodnutia: 126/2022

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 23.12.2021

dátum ukončenia konania: 10.05.2022

dátum aktualizácie: 03.01.2024

Prílohy:

3-2022_SpravneKonanie_3-2022_Formulár o zverejnení SpK 3 ver.03.pdf
3-2022_R053_2022_JaBr_MaGa podpisane.pdf
3-2022_Anonymizovaná žiadosť SE_2021_044650_Mc.pdf
3-2022_Rozhodnutie_126_2022_R126_2022_JaBr.pdf

Aktualizácia: 03.01.2024