Úradná tabuľa ÚJD SR

2999-2023

č. konania: 2999-2023

č. rozhodnutia: 280/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 09.08.2023

dátum ukončenia konania: 21.09.2023

dátum aktualizácie: 21.09.2023

Prílohy:

2999-2023_SpravneKonanie_2999-2023_SPK 2999-2023 formulár 03.pdf
2999-2023_SPK 2999-2023 ziadost AN.pdf
2999-2023_Rozhodnutie_280_2023_Rozhodnutie_280_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023