Úradná tabuľa ÚJD SR

2989-2023

č. konania: 2989-2023

č. rozhodnutia: 341/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 08.08.2023

dátum ukončenia konania: 21.11.2023

dátum aktualizácie: 05.12.2023

Prílohy:

2989-2023_SpravneKonanie_2989-2023_Formulár o zverejnení SpK 2989 rev. 04.pdf
2989-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_01360_009875_2023_PJ.pdf
2989-2023_Rozhodnutie_341_2023_Rozhodnutie č. 341_2023.pdf

Aktualizácia: 05.12.2023