Úradná tabuľa ÚJD SR

2989-2023

č. konania: 2989-2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 08.08.2023

dátum aktualizácie: 10.08.2023

Prílohy:

2989-2023_SpravneKonanie_2989-2023_Formulár o zverejnení SpK 2989 rev. 01.pdf
2989-2023_UJD SR 2989-2023_Rozhodnutie č. 253_2023_EMO 1,2 - prerušenie SpK.pdf
2989-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_01360_009875_2023_PJ.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023