Úradná tabuľa ÚJD SR

2988-2023

č. konania: 2988-2023

č. rozhodnutia: 273/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 08.08.2023

dátum ukončenia konania: 12.09.2023

dátum aktualizácie: 12.09.2023

Prílohy:

2988-2023_SpravneKonanie_2988-2023_SPK 2988-2023 formulár 03.pdf
2988-2023_SPK 2988-2023_Žiadosť AN.pdf
2988-2023_Rozhodnutie_273_2023_Rozhodnutie_273_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023