Úradná tabuľa ÚJD SR

2986-2023

č. konania: 2986-2023

č. rozhodnutia: 337/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 08.08.2023

dátum ukončenia konania: 02.11.2023

dátum aktualizácie: 09.11.2023

Prílohy:

2986-2023_SpravneKonanie_2986-2023_Formulár SpK 2986-2023_rev.02.pdf
2986-2023_list SE_01362_009920_2023_Mc anonym..pdf
2986-2023_UradnyList_6751_2023.pdf
2986-2023_Rozhodnutie_337_2023_Rozhodnutie_337_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023