Úradná tabuľa ÚJD SR

2977-2022

č. konania: 2977-2022

č. rozhodnutia: 253/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 10.08.2022

dátum ukončenia konania: 05.10.2022

dátum aktualizácie: 05.10.2022

Prílohy:

2977-2022_SpravneKonanie_2977-2022_Zverejnenie ukončenia SpK 2977-2022rev02.pdf
2977-2022_Anonymizovaná žiadosť SE_2022_027732.pdf
2977-2022_Rozhodnutie_253_2022_Podpísané Rozhodnutie 253_2022_6750_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023