Úradná tabuľa ÚJD SR

2976-2022

č. konania: 2976-2022

č. rozhodnutia: 231/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 10.08.2022

dátum ukončenia konania: 03.09.2022

dátum aktualizácie: 05.09.2022

Prílohy:

2976-2022_SpravneKonanie_2976-2022_Formulár o zverejnení SpK ver.02Sep2022.pdf
2976-2022_Anonymizovaná žiadosť SE2022027606PJ.pdf
2976-2022_Rozhodnutie_231_2022_R231_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023