Úradná tabuľa ÚJD SR

2975-2023

č. konania: 2975-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 04.08.2023

dátum aktualizácie: 02.10.2023

Prílohy:

2975-2023_SpravneKonanie_2975-2023_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 2975-2023 rev 01.pdf
2975-2023_8057_2023_Upovedomenie o návrhu rozhodnutia.pdf
2975-2023_návrh_RXXX_2023.pdf
2975-2023_SE_00082_009601_2023-anonymizovaná.pdf

Aktualizácia: 02.10.2023