Úradná tabuľa ÚJD SR

2971-2024

č. konania: 2971-2024

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 02.07.2024

dátum aktualizácie: 11.07.2024

Prílohy:

2971-2024_SpravneKonanie_2971-2024_Formulár k SpK UJD SR č. 2971-2024 rev.00.pdf
2971-2024_L_6243_2024 oznámenie o začatí konania.pdf
2971-2024_žiadosť k SpK 2971-2024 anonymizovana.pdf

Aktualizácia: 11.07.2024