Úradná tabuľa ÚJD SR

2970-2022

č. konania: 2970-2022

č. rozhodnutia: 268/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 08.08.2022

dátum ukončenia konania: 22.10.2022

dátum aktualizácie: 24.10.2022

Prílohy:

2970-2022_SpravneKonanie_2970-2022_Formulár o zverejnení Spk_v2Okt.pdf
2970-2022_04399917.pdf
2970-2022_Rozhodnutie_268_2022_Rozhodnutie_268_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023