Úradná tabuľa ÚJD SR

2957-2023

č. konania: 2957-2023

č. rozhodnutia: 266/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 04.08.2023

dátum ukončenia konania: 04.09.2023

dátum aktualizácie: 03.01.2024

Prílohy:

2957-2023_SpravneKonanie_2957-2023_(3) Formulár o zverejnení SpK2957_rev.03.pdf
2957-2023_(1.2) SE_00082_009279_2023 UJD 03.08.2023_ANONYM.pdf
2957-2023_Rozhodnutie_266_2023_(7) ROZHODNUTIE_266_2023__SpK 2957_2023.002.pdf

Aktualizácia: 03.01.2024