Úradná tabuľa ÚJD SR

2954-2024

č. konania: 2954-2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 02.07.2024

dátum aktualizácie: 10.07.2024

Prílohy:

2954-2024_SpravneKonanie_2954-2024_Formulár o zverejnení SpK_ver00_Júl2024.pdf
2954-2024_AN_SE_00001_008772_2024_UJD_01.07.2024.pdf

Aktualizácia: 10.07.2024