Úradná tabuľa ÚJD SR

2954-2023

č. konania: 2954-2023

č. rozhodnutia: 291/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 03.08.2023

dátum ukončenia konania: 03.10.2023

dátum aktualizácie: 05.10.2023

Prílohy:

2954-2023_SpravneKonanie_2954-2023_SpK ÚJD SR 2954-2023_rev.3.pdf
2954-2023_SpK ÚJD SR 2954-2023 - anonymizovaná žiadosť.pdf
2954-2023_Rozhodnutie_291_2023_R_291_2023_KaPe - konečné rozhodnutie.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023