Úradná tabuľa ÚJD SR

2953-2023

č. konania: 2953-2023

č. rozhodnutia: 361/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 03.08.2023

dátum ukončenia konania: 07.12.2023

dátum aktualizácie: 13.12.2023

Prílohy:

2953-2023_SpravneKonanie_2953-2023_(3) Formulár o zverejnení SpK 2953_rev.05.pdf
2953-2023_(1.2) SE_01342_009675_2023_Ga_ANONYM.pdf
2953-2023_Rozhodnutie_361_2023_ROZHODNUTIE 361_2023_SpK 2953_2023_ANONYM.pdf

Aktualizácia: 13.12.2023