Úradná tabuľa ÚJD SR

2951-2023

č. konania: 2951-2023

č. rozhodnutia: 281/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 03.08.2023

dátum ukončenia konania: 20.09.2023

dátum aktualizácie: 25.09.2023

Prílohy:

2951-2023_SpravneKonanie_2951-2023_Spk ÚJD SR 2951-2023_rev.01.pdf
2951-2023_ziadost.pdf
2951-2023_Rozhodnutie_281_2023_Rozhodnutie_281_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023