Úradná tabuľa ÚJD SR

2945-2022

č. konania: 2945-2022

č. rozhodnutia: 246/2022

účastník konania: VUP

dátum začiatku konania: 01.08.2022

dátum ukončenia konania: 16.09.2022

dátum aktualizácie: 26.09.2022

Prílohy:

2945-2022_SpravneKonanie_2945-2022_Formulár o zverejnení SpK 2945-2022 rev. 02 zo dňa 26.9.2022.pdf
2945-2022_VUP,a.s. ziadost.pdf
2945-2022_Rozhodnutie_246_2022_R246_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023