Úradná tabuľa ÚJD SR

2939-2024

č. konania: 2939-2024

č. rozhodnutia: 311/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 28.06.2024

dátum ukončenia konania: 03.07.2024

dátum aktualizácie: 04.07.2024

Prílohy:

2939-2024_SpravneKonanie_2939-2024_SpK_UJD_SR_2939_2024.rev00.pdf
2939-2024_SE-00001-008614-2024.pdf
2939-2024_SE-00001-008714-2024.pdf
2939-2024_Rozhodnutie_311_2024_R311_2024.pdf

Aktualizácia: 04.07.2024