Úradná tabuľa ÚJD SR

2936-2023

č. konania: 2936-2023

č. rozhodnutia: 277/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 01.08.2023

dátum ukončenia konania: 15.09.2023

dátum aktualizácie: 18.09.2023

Prílohy:

2936-2023_SpravneKonanie_2936-2023_Formulár o zverejnení SpK_2936-2023_rev.03_ukončenie konania.pdf
2936-2023_Žiadosť o schválenie organizačnej zmeny_ 24-2023-RSE-20400 Riadenie procesov výroby_anonymizovaná.pdf
2936-2023_Rozhodnutie_277_2023_Rozhodnutie_277_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023