Úradná tabuľa ÚJD SR

2931-2024

č. konania: 2931-2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 20.06.2024

dátum aktualizácie: 11.07.2024

Prílohy:

2931-2024_SpravneKonanie_2931-2024_Formulár k SpK UJD SR č. 2931-2024 rev.00.pdf
2931-2024_L_6246_2024 Oznámenie o začatí konania.pdf
2931-2024_žiadosť k SpK 2931-2024 anonymizovana.pdf

Aktualizácia: 11.07.2024