Úradná tabuľa ÚJD SR

2921-2024

č. konania: 2921-2024

č. rozhodnutia: 326/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 28.06.2024

dátum aktualizácie: 12.07.2024

Prílohy:

2921-2024_SpravneKonanie_2921-2024_SPK 2921-2024 formulár 02.pdf
2921-2024_SPK 2921-2024 žiadost AN.pdf
2921-2024_Rozhodnutie_326_2024_Rozhodnutie_326_2024.pdf

Aktualizácia: 12.07.2024