Úradná tabuľa ÚJD SR

2904-2023

č. konania: 2904-2023

č. rozhodnutia: 264/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 28.07.2023

dátum ukončenia konania: 05.09.2023

dátum aktualizácie: 05.09.2023

Prílohy:

2904-2023_SpravneKonanie_2904-2023_Zverejnenie ukončenia SpK 2904_2023rev03.pdf
2904-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_00082_009523_2023 UJD 26.07.2023.pdf
2904-2023_Rozhodnutie_264_2023_Rozhodnutie_264_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023