Úradná tabuľa ÚJD SR

2904-2022

č. konania: 2904-2022

č. rozhodnutia: 298/2022

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 02.08.2022

dátum ukončenia konania: 16.12.2022

dátum aktualizácie: 16.12.2022

Prílohy:

2904-2022_SpravneKonanie_2904-2022_Zverejňovanie informácií -SpK č. UJD SR 2904-2022 rev.03.pdf
2904-2022_SE_2022_027008_Mc.pdf
2904-2022_Rozhodnutie_298_2022_R298_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023