Úradná tabuľa ÚJD SR

2903-2023

č. konania: 2903-2023

č. rozhodnutia: 260/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 28.07.2023

dátum ukončenia konania: 01.09.2023

dátum aktualizácie: 04.09.2023

Prílohy:

2903-2023_SpravneKonanie_2903-2023_(5.5) Formulár o zverejnení SpK 2903.pdf
2903-2023_(3.1) Návrh rozhodnutia SpK 2903.pdf
2903-2023_(0.2) Anonymizovanie SE000820095402023.pdf
2903-2023_Rozhodnutie_260_2023_Rozhodnutie_260_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023