Úradná tabuľa ÚJD SR

2902-2023

č. konania: 2902-2023

č. rozhodnutia: 300/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 28.07.2023

dátum ukončenia konania: 10.10.2023

dátum aktualizácie: 16.10.2023

Prílohy:

2902-2023_SpravneKonanie_2902-2023_Zv. inf. - Spis č. 2902-2023_rev. 03 z 16.10.2023.pdf
2902-2023_SE_00082_009501_2023 UJD_anonymizov.pdf
2902-2023_Rozhodnutie_300_2023_Rozhodnutie_300_2023.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023