Úradná tabuľa ÚJD SR

2901-2023

č. konania: 2901-2023

č. rozhodnutia: 330/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 28.07.2023

dátum ukončenia konania: 02.11.2023

dátum aktualizácie: 28.11.2023

Prílohy:

2901-2023_SpravneKonanie_2901-2023_Formulár o zverejnení SpK 2901 rev. 04.pdf
2901-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_00082_009524_2023.pdf
2901-2023_Rozhodnutie_330_2023_Rozhodnutie_330_2023.pdf

Aktualizácia: 28.11.2023