Úradná tabuľa ÚJD SR

2901-2023

č. konania: 2901-2023

č. rozhodnutia: 307/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 28.07.2023

dátum aktualizácie: 25.09.2023

Prílohy:

2901-2023_SpravneKonanie_2901-2023_Formulár o zverejnení SpK 2396 rev. 03.pdf
2901-2023_Rozhodnutie_299_2023.pdf
2901-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_00082_009524_2023.pdf
2901-2023_Rozhodnutie_307_2023_Rozhodnutie_307_2023.pdf

Aktualizácia: 25.09.2023