Úradná tabuľa ÚJD SR

2900-2023

č. konania: 2900-2023

č. rozhodnutia: 324/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 28.07.2023

dátum ukončenia konania: 10.10.2023

dátum aktualizácie: 10.10.2023

Prílohy:

2900-2023_SpravneKonanie_2900-2023_Formulár o zverejnení SpK_2900-2023_rev.04_ukončenie konania.pdf
2900-2023_Žiadosť o schválenie organizačnej zmeny_ 12-2023-RSE_MO34-Inžiniering_anonymizovaná.pdf
2900-2023_Rozhodnutie_324_2023_UJD SR 2900-2023_Rozhodnutia_RSE-MO34-Inžiniering_324_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023