Úradná tabuľa ÚJD SR

2895-2024

č. konania: 2895-2024

č. rozhodnutia: 304/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 26.06.2024

dátum ukončenia konania: 28.06.2024

dátum aktualizácie: 28.06.2024

Prílohy:

2895-2024_SpravneKonanie_2895-2024_Formulár SpK 2895-2024_rev. 00.pdf
2895-2024_list SE_00001_008618_2024 anonym.pdf
2895-2024_Rozhodnutie_304_2024_R 304_2024 anonym.pdf

Aktualizácia: 28.06.2024