Úradná tabuľa ÚJD SR

2892-2023

č. konania: 2892-2023

č. rozhodnutia: 323/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 27.07.2023

dátum ukončenia konania: 24.10.2023

dátum aktualizácie: 31.10.2023

Prílohy:

2892-2023_SpravneKonanie_2892-2023_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 2892-2023 rev 03.pdf
2892-2023_SE_00082_009466_2023-anonymizovaná.pdf
2892-2023_Rozhodnutie_323_2023_Rozhodnutie_323_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023