Úradná tabuľa ÚJD SR

2892-2023

č. konania: 2892-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 27.07.2023

dátum aktualizácie: 25.09.2023

Prílohy:

2892-2023_SpravneKonanie_2892-2023_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 2892-2023 rev 01.pdf
2892-2023_7855_2023_Upovedomenie o návrhu rozhodnutia.pdf
2892-2023_návrh_RXXX_2023.pdf
2892-2023_SE_00082_009466_2023-anonymizovaná.pdf

Aktualizácia: 25.09.2023